Pulsating Strange Sounds in the sky recorded in Bydgoszcz Poland – December 03 2012

1

December 03 2012 – Weird noises from the sky, Bydgoszcz Poland ~23:15.

This record of the Strange Sounds around the world is as the video maker says not a fake and no post processing has been done on it. Unfortunetelly there is the diesel engine that covers the intensity of the pulsating noise. The high-pitch sounds started 10-20 seconds before he started to record. Great catch and thank you for sharing it…

Dziwne dźwięki zarejestrowane w Bydgoszczy (53.12432,17.999434) 03.12.2012 około ~ 23:15.
Nagranie nie jest sfałszowane ani zmodyfikowane, nie było poddawane obróbce.
Silnik Diesel’a pracuje w tle (niestety).
Nie rozpocząłem nagrywania dźwięku od razu, trwał już od około 10-20 sekund.
Być może ktoś z bydgoszczan też miał okazję posłuchać tego osobiście.
Dźwięki dobiegały mniej więcej z tego kierunku – 53.120024,18.000973

Follow us: Facebook and Twitter

1 Comment

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.